(028)3.825.8857
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3.825.8857 - Fax: (028)3.932.5584
Email: skhcn@tphcm.gov.vn
Facebook: DOSTHCM
LIÊN HỆ VỀ NỘI DUNG
Ms. Đặng Thị Luận: 0907.176.313 - dtluan@cesti.gov.vn
Ms. Nguyễn Vũ Anh Phương: 0328.273.295 - anhphuong@cesti.gov.vn