(028)3.825.8857

Các chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh

11-08-2022

Chỉ dẫn địa lý

Là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể, ví dụ trà Blao, bưởi Đoan Hùng, nước mắm Phú Quốc …. Chỉ dẫn địa lý này có vai trò tích tụ giá trị cho các dòng sản phẩm hàng hoá, trong điều kiện cụ thể giá trị của nó được quyết định bởi thổ nhưỡng, vị trí địa lý, điều kiện khí hậu, nhân văn…của địa phương đó. Vì vậy, bản chất ra đời của chỉ dẫn địa lý khác với nhãn hiệu. Nhãn hiệu là chúng ta tích tụ giá trị dần dần theo thời gian, còn đặc thù của giá trị chỉ dẫn địa lý là có ngay từ đầu. Chỉ dẫn địa lý này sẽ được bảo hộ nếu các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó có danh tiếng, chất lượng hay đặc tính riêng biệt. Và các đặc tính này chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực địa phương, vùng lãnh thổ quốc gia tương ứng quyết định, chứ không phải do một công nghệ hay kỹ thuật tạo ra. Chỉ dẫn thương mại này giúp chúng ta nhận diện một đối tượng nữa là tài sản trí tuệ là một giá trị được hình thành trên nền tảng sẵn có, đặc thù của địa phương. Còn thương hiệu hay logo tích tụ giá trị từ sức mạnh của chủ thể còn nhãn hiệu sẽ có giá trị nếu thiết lập được mối liên hệ với khách hàng.

Các chỉ dẫn thương mại khác trong tiếp thị và truyền thông

Gồm nhóm chỉ dẫn thương mại hỗ trợ việc xây dựng hình ảnh của thương hiệu và nhóm chỉ dẫn thương mại hỗ trợ việc phát triển hình ảnh của nhãn hiệu, tác phẩm ...

Nhóm chỉ dẫn thương mại hỗ trợ việc xây dựng hình ảnh của thương hiệu như biển hiệu, website, tên miền, kiến trúc của một công ty, thiết kế nội ngoại thất của công ty, văn phòng, trang phục của nhân viên, phương tiện giao tiếp, màu sắc chủ đạo, giấy tờ giao dịch, ngôn từ, cử chỉ, thông điệp…tổng hoà cách thức mà một tổ chức diễn đạt mình hay còn gọi là phong cách kinh doanh.

Nhóm chỉ dẫn thương mại hỗ trợ việc phát triển hình ảnh của nhãn hiệu như nhãn hàng hoá, bao bì, hoạ tiết, giai điệu, hoa văn, slogan, nhân vật hoạt hình, tên miền…Như vậy tên miền cũng có khi tham gia vào việc xây dựng hình ảnh của tổ chức nếu website hoạt động cho một tổ chức nhưng cũng có khi nó xây dựng tên miền để quảng bá một dòng sản phẩm nào đó.

Như vậy, khi tiếp thị sản phẩm, những chỉ dẫn thương mại có thể được dùng bao gồm kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, tên sản phẩm mới ở giai đoạn mới tham gia thị trường và quan trọng nhất là nhãn hiệu. Bên cạnh đó, trong quá trình hội tụ giá trị nhãn hiệu, doanh nghiệp cũng tập trung vào nhiều yếu tố khác, nhưng nhãn hàng hoá gần như là yếu tố bắt buộc. Giá trị của nhãn hàng hoá, của bao bì hay của hoạ tiết, hoa văn, slogan… là những giá trị thường thay đổi theo thời gian, theo tiến trình tiếp thị truyền thông và cũng thường dùng để ứng xử với các đối thủ cạnh tranh nhưng giá trị của nhãn hiệu thì thường kéo dài hơn. Tức là các giá trị “nhỏ” như hoạ tiết, tên miền, giai điệu, slogan, hoa văn, nhãn hàng hoá, bao bì, …trong quá trình tiếp thị nó sẽ chuyển tiếp giá trị cho nhãn hiệu để hình thành nên giá trị cốt lõi của dòng hàng hoá, dịch vụ của tổ chức đó trong sự phân biệt đối với hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức khác. Và giá trị của các chỉ dẫn thương mại này sẽ hội tụ vào trong thương hiệu.

Chủ đề Quản trị tài sản trí tuệ, với 57 chuyên đề, do Tiến sỹ Đào Minh Đức, nguyên Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và các cộng sự chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về sở hữu trí tuệ trong hành trình khởi nghiệp của mình.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu bổ sung kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn.