(028)3.825.8857

Pháp lý trong vận hành doanh nghiệp

23-09-2021

Khi vận hành một doanh nghiệp có rất nhiều vấn đề mà chủ doanh nghiệp cần phải quan tâm, trong đó có vấn đề pháp lý. Khi đã được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp sẽ giống như chúng ta khai sinh ra một pháp nhân và chúng ta phải đảm bảo rằng pháp nhân đó hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Và để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật sẽ có các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó mảng lao động sẽ có những vấn đề pháp lý buộc chúng ta phải tuân thủ. Nếu chúng ta không tuân thủ, khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, chúng ta sẽ phải đối diện với những mức phạt hành chính hoặc một số chế tài khác nếu trong quá trình kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền phát hiện những hành vi vi phạm. Trong thực tế, khi chúng ta thành lập một doanh nghiệp, chúng ta thường quan tâm rất nhiều đến vấn đề kinh doanh mà chưa chú trọng đến việc chúng ta phải tuân thủ các chế độ cho người lao động. Chúng ta thường cho rằng người lao động là người của doanh nghiệp nên chúng ta có thể có thỏa thuận những chế độ tốt nhất cho người lao động. Trong khi, theo quy định của pháp luật, có những nội dung chúng ta có thể thỏa thuận nhưng có những nội dung chúng ta không thể thỏa thuận mà phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Khi doanh nghiệp hoat động sẽ có những cơ quan thanh tra đến kiểm tra. Thanh tra việc tuân thủ các quy định về pháp luật lao động là một trong các nội dung thường xảy ra. Hoạt động này nhằm kiểm tra sự chấp hành của người sử dụng lao động và người lao động tại doanh nghiệp. Một trong những nội dung thường thanh tra là việc ký kết hợp đồng lao động đã được thực hiện tại doanh nghiệp như thế nào. Hợp đồng được ký kết đã đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật chưa. Nội dung khác mà thanh tra về pháp luật lao động thường kiểm tra là doanh nghiệp có tổ chức các buổi đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động hay không. Việc tuân thủ các chế độ tiền lương có đáp ứng theo quy định pháp luật của tối thiểu vùng hay chưa và việc phân chia thời gian nghỉ ngơi, thời gian làm việc cho người lao động có phù hợp hay không. Thanh tra sẽ kiểm tra về việc áp dụng các quy định này trong doanh nghiệp như thế nào để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng theo tinh thần của luật lao động, không vi phạm quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quá trình quản lý người lao động tại doanh nghiệp. Đây chính là hoạt động kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về luật lao động, về chế độ cho người lao động.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ kiểm soát, thanh tra về việc chấp hành an toàn vệ sinh lao động. An toàn vệ sinh lao động có thể hiểu là các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp phòng, chống, các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động hoặc tai nạn nghề nghiệp cho người lao động chưa.

Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Khi vận hành một doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp luôn lo lắng về việc đóng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội cho người lao động. Một số doanh nghiệp xem đây là gánh nặng vì doanh nghiệp cho rằng việc nộp những khoản này cho cơ quan chức năng là chưa hợp lý. Từ đó, một số doanh nghiệp sẽ tự ý có những thỏa thuận riêng cho người lao động và người lao động cũng thấy rằng họ không có nhu cầu đóng các chế độ bảo hiểm. Người lao động chỉ cần được tăng lương nhiều hơn, mặc dù khoản nhiều hơn đó chỉ là một khoản nhỏ. Do vậy, họ đồng ý thỏa thuận với người sử dụng lao động là không tham gia chế độ bảo hiểm để nhận một khoản tiền nào đó. Đây là một thỏa thuận trái luật, vi phạm pháp luật. Hành vi này khi bị phát hiện sẽ chịu một khoản chế tài, cụ thể là mức phạt về vi phạm hành chính đồng thời cũng sẽ chịu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp nhất định.

Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực trẻ em và các chính sách xã hội khác. Trong vấn đề về lao động, một số trường hợp sẽ có những lao động là trẻ em. Trẻ em ở đây có thể hiểu là trẻ em từ 15 tuổi trở lên có thể tham gia ký kết hợp đồng lao động. Đây là đối tượng lao động đặc thù. Theo quy định, chế độ áp dụng cho trẻ em sẽ khác đối với chế độ áp dụng cho người đủ 18 tuổi. Từ 15 tuổi trở lên, có những đặc thù, có những nguyên tắc nhất định về sự tham gia của cha/ mẹ để đảm bảo được những quyền lợi đặc thù của lao động từ 15 tuổi đến 18 tuổi. Từ 18 tuổi trở lên sẽ tự ký kết hợp đồng lao động trong khả năng và năng lực của mình.

Như vậy khi sử dụng người lao động, chúng ta phải đảm bảo: thứ nhất là việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quan hệ lao động; thứ hai là đảm bảo về môi trường và an toàn vệ sinh lao động; thứ ba là đảm bảo về việc tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; vấn đề thứ tư là đảm bảo vấn đề về quyền trẻ em và các quyền khác, các chính sách xã hội. Đó là những vấn đề cơ bản mà bất kỳ một doanh nghiệp nào khi thành lập và có sử dụng lao động chúng ta đều phải quan tâm để tránh trường hợp khi chúng ta hoạt động thì sẽ có những cơ quan đến thanh tra kiểm tra và trong trường hợp vi phạm chúng ta sẽ đối diện với việc ngoại trừ mức phạt vi phạm hành chính cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường làm việc chung, ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động.

Chủ đề về pháp lý khi thành lập và vận hành doanh nghiệp, với 9 chuyên đề do bà Đinh Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty An Luật và ông Lâm Tuấn Minh - CEO LP Investment & Consulting, Thành Viên Tổ Hợp LP Group chia sẻ- sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về pháp lý trong vận hành doanh nghiệp để áp dụng vào cuộc sống và công việc của mỗi cá nhân, tổ chức.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu phổ biến kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn.