(028)3.825.8857

Tư duy logic

17-09-2021

Nếu tư duy sáng tạo mở ra cho bạn một kho báu về ý tưởng, giải pháp cải tiến, tạo mới…thì tư duy logic sẽ giúp bạn “sàng lọc” để chọn ra những giải pháp khả thi nhất. Tư duy logic còn gọi là tư duy phản biện (Critical thinking) là khả năng phân tích và suy luận thông qua các phần thông tin rời rạc dường như không liên quan với nhau (Norris, S. P. (1985), Synthesis of research on critical thinking. Educational Leadership, 40-45.). Và quá trình của một tư duy logic thường sẽ bắt đầu với việc nhận diện vấn đề, ý tưởng, sản phẩm, công cụ, thiết bị mới. Dựa trên thông tin đó, sẽ tiến hành phân tích những lợi ích, hạn chế, rủi ro …của giải pháp. Từ đó đưa ra nhận xét về tính khả thi và kết quả là chọn ra được giải pháp khả thi nhất trong mỗi trường hợp. Như vậy trọng tâm của tư duy logic chính là phản biện cho những giải pháp, ý tưởng mà chúng ta dự kiến áp dụng vào thực tế.

Chúng ta thường có rất nhiều ý tưởng, giải pháp, chúng ta có nhiều giả định, do vậy bước đầu tiên là chúng ta chọn ra giả định nào phù hợp nhất. Trên cơ sở đó chúng ta đưa ra các tranh luận để biện minh, bảo vệ/ phản bác giả định đó. Và cuối cùng là kết luận rút ra vấn đề cần hành động, cần triển khai.

Tư duy logic dựa trên nền tảng nào

Chúng ta đều biết, con người là một sinh vật có tư duy. Và khi chúng ta đi học, chúng ta học được những quy luật khách quan, quy luật vốn có, gọi là quy luật logic. Dựa trên đó, chúng ta suy nghĩ, lập luận trên những logic mà chúng ta đã học hỏi và chiêm nghiệm trong thời gian qua để chúng ta xem xét lại những điều mà chúng ta thấy là có lý. Từ đó chúng ta phân tích từng bước một theo chiều dọc. Khi chúng ta đi hết các bước thì chúng ta sẽ rút ra kết luận. Và hiện nay các quy luật của tư duy logic là phổ quát cho toàn nhân loại trên thế giới.

Tư duy logic được áp dụng vào những công việc nào

Khi tư duy sáng tạo tao ra những ý tưởng, quy trình,…chúng ta tiếp tục dùng tư duy logic để xem xét đánh giá các giả định đó để đánh giá về tính phù hợp, tính khả thi về thực tiễn, về pháp lý…và các vấn đề liên quan. Chúng ta dùng tư duy logic để phản biện những ý tưởng mà những nhà sáng tạo cảm thấy rất hào hứng, rất muốn làm và bắt tay ngay lập tức.

Sự khác biệt giữa tư duy sáng tạo và tư duy logic

Xét về mục đích, nếu tư duy sáng tạo nhằm tạo ra sản phẩm/dịch vụ/ cách làm mới thì tư duy logic nhằm xem xét và đánh giá ý tưởng. Tư duy sáng tạo thường được áp dụng vào việc cải tiến sản phẩm/ dịch vụ/ cách làm, xuất phát từ thực tế thì tư duy logic thường được áp dụng vào việc cân nhắc và xem xét tính ứng dụng và tính thực tế của các phương án/ ý tưởng. Do vậy tư duy sáng tạo thường là dạng tư duy theo chiều ngang còn tư duy logic là dạng tư duy theo chiều dọc xem xét, đánh giá từng bước của tất cả các khía cạnh để đảm bảo ý tưởng của tư duy sáng tạo mang tính khả thi. Hai kiểu tư duy này rất cần thiết cho nhau, song song và bổ trợ nhau để đảm bảo những sản phẩm mới, dịch vụ mới đáp ứng được nhu cầu thực tế, được khách hàng được xã hội đón nhận. từ đó tạo ra giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội./.

Chủ đề Phương pháp tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, với 5 chuyên đề do ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn Trí tuệ Việt và ông Nguyễn Quốc Minh – Giám đốc Công ty CP Quốc tế Minh Quân sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về đổi mới, sáng tạo để áp dụng vào cuộc sống và công việc của mỗi cá nhân, tổ chức.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu phổ biến kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn