(028)3.825.8857

“Kỹ năng đổi mới – sáng tạo”

20-08-2021

Chủ đề “Kỹ năng đổi mới – sáng tạo”, gồm 7 chuyên đề giúp bạn hiểu rõ về khái niệm tư duy sáng tạo và tư duy logic; phân biệt giữa hai loại tư duy sáng tạo và tư duy logic; hiểu rõ các lợi ích và các loại đổi mới sáng tạo từ đó áp dụng các tư duy này vào công việc mang lại hiệu quả rất cao. “Sự khác biệt giữa tư duy sáng tạo & tư duy logic”, là một trong những học phần của chuyên đề trên.

Tư duy là gì ?

Theo chuyên gia Phan Thanh Bình, Giám đốc Công ty Đào tạo & Tư vấn Trí Tuệ Việt, tư duy là khả năng bắt tay vào một vấn đề hoặc công việc và giải quyết nó một cách thông minh (hoặc lý trí) và cung cấp một sự giải thích hợp lý cho giải pháp đưa ra.

Tư duy là phạm trù triết học dùng để chỉ những hoạt động của tinh thần, đem những cảm giác của người thay đổi và cải tạo thế giới thông qua hoạt động vật chất, làm cho chúng ta có nhận thức đúng đắn về sự vật và ứng xử tích cực với nó.

Tư duy sáng tạo là quy trình tạo ra suy nghĩ mới, thiết kế mới hoặc sản phẩm mới, bao gồm khả năng tạo ra nhiều ý tưởng mới nhanh chóng và đúng đắn; khả năng truy xuất thông tin liên quan đến vấn đề; khả năng trực giác: đưa ra kết luận khả dĩ với lượng thông tin ít nhất.

Ứng dụng chính của cách tư duy này là giúp cá nhân hay tập thể thực hành tìm ra các phương án, các lời giải từ một phần đến toàn bộ cho các vấn đề nan giải. Tư duy sáng tạo đi từ cái riêng đến cái chung. Đó là tư duy quy nạp (không phải diễn dịch). Sự sáng tạo luôn xuất phát từ những cái cụ thể (sản phẩm, dịch vụ)

Lợi ích của tư duy sáng tạo, tạo ra cách làm mới, tạo ra sản phẩm hay dịch vụ mới, tiết kiệm chi phí hoặc công sức, làm hài lòng khách hàng, nâng cao năng suất, lợi ích xã hội . . .

Các kiểu sáng tạo, gồm cải tiến nhỏ sản phẩm, dịch vụ, cách làm; cải tiến quy trình – phương pháp thực hiện công việc dành cho bộ phận, phòng ban; đổi mới công nghệ, chiến lược hay phương pháp.

Tư duy logic

Tư duy logic (Critical thinking - tư duy phản biện), là khả năng phân tích và suy luận thông qua các phần thông tin rời rạc dường như không liên quan với nhau; trọng tâm của tư duy logic là sự phân tích thận trọng sử dụng suy luận và phán xét; từ nhận dạng đến phân tích, đánh giá và trình bày kết quả

 

 

 

 

 

 

Con người có bộ não hoạt động/tư duy với các quy luật logic vốn có, khách quan.

Tư duy logic = suy nghĩ/ lập luận có lý. Đó là sự phân tích, xét đoán, theo từng bước một (diễn dịch).

Tư duy logic theo “chiều dọc”. Các quy luật của tư duy logic là phổ quát cho toàn nhân loại.

Mục tiêu sử dụng, xem xét và đánh giá các giả định, rút ra các kết luận, dùng để phản biện các ý tưởng và áp dụng vào việc xem xét các khía cạnh của ý tưởng, dự án trước khi quyết định.

Sự khác nhau của tư duy sáng tạo và tư duy logic

 

Tư duy sáng tạo

Tư duy logic

 

1. Nhằm tạo ra sản phẩm/dịch vụ/ cách làm mới

2. Áp dụng vào việc cải tiến sản phẩm/ dịch vụ/ cách làm, xuất phát từ thực tế

3. Là tư duy theo chiều ngang

 

1. Nhằm xem xét và đánh giá ý tưởng

2. Áp dụng vào việc cân nhắc và xem xét tính ứng dụng và thực tế của các phương án/ ý tưởng

3. Là tư duy theo chiều dọc

 

Chủ đề “Kỹ năng đổi mới – sáng tạo” giúp bạn hiểu rõ về khái niệm tư duy sáng tạo và tư duy logic; phân biệt giữa hai loại tư duy sáng tạo và tư duy logic; hiểu rõ các lợi ích và các loại đổi mới sáng tạo áp dụng các tư duy này vào công việc mang lại hiệu quả rất cao.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu phổ biến kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn.