(028)3.825.8857

Bức tranh toàn cảnh về tài chính của một doanh nghiệp

11-08-2021

Chủ đề “Bức tranh toàn cảnh về tài chính của một doanh nghiệp”, giúp bạn khám phá 2 chương trình quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, chính là chu trình luân chuyển hàng hóa và chu trình luân chuyển của tiền. Hiểu được nền tảng kế toán tài chính của một doanh nghiệp. Bà Vũ Thị Thùy Anh, Giám đốc tài chính và cổ đông sáng lập của Công ty tìm kiếm tài năng Big Talent Hà Nội chia sẻ:

Kinh doanh là gì?

Khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ thấy bức tranh toàn cảnh về tài chính trong doanh nghiệp của bạn và bạn sẽ tập trung điểm quan trọng nhất để giúp doanh nghiệp bạn thành công.

Mục đích mở doanh nghiệp, chính là tạo ra lợi nhuận. Trong doanh nghiệp gồm 2 yếu tố - chủ sở hữu (người bán hàng) và người mua hàng (khách hàng). Chủ sở hữu, muốn thu tiền và lợi nhuận của khách hàng. Khách hàng, muốn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của người bán.

Sự trao đổi hàng hóa giữa người bán và người mua, gọi là chu trình luân chuyển hàng hóa, dịch vụ. Vậy thực chất của kinh doanh chính là việc luân chuyển hàng hóa và tiền. Tốc độ luân chuyển hàng hóa càng nhanh, tiền về càng nhiều, doanh nghiệp càng phát triển.

Mục tiêu của kinh doanh là gì? Chính là khiến khách hàng hạnh phúc, vì cung cấp cho họ sản phẩm và dịch vụ họ muốn. Khi thỏa được nhu cầu của khách hàng, thì doanh nghiệp sẽ thu tiền nhanh từ khách hàng. Chu trình giữa người bán và mua sẽ kết thúc khi người bán thu được tiền.

Lợi nhuận sẽ nằm trong hàng hóa, muốn có lợi nhuận phải bán được hàng và thu được tiền, doanh nghiệp mới có lợi nhuận.  Vì vậy, sản phẩm là một dạng khác của tiền, nên khách hàng là công cụ chuyển đổi từ hàng sang tiền. Không có khách hàng không thể chuyển đổi tiền.

Tiền là vai trò sống còn trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp có hoạt động được hay không đều lệ thuộc vào tiền. Tiền là thước đo năng lực của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, tiền mặt là vua, là máu của doanh nghiệp. Tiền là yếu tố quyết định cho doanh nghiệp tiếp tục hay ngưng hoạt động.

Bộ phận theo dõi sự luân chuyển toàn bộ hàng và tiền trong doanh nghiệp chính là Kế toán tài chính.  Toàn bộ tài chính của doanh nghiệp sẽ phản ánh qua sổ sách kế toán. Vì vậy, kế toán là “ngôn ngữ của doanh nghiệp”. 

Chủ doanh nghiệp và bộ phận kế toán tài chính

Là chủ doanh nghiệp, bạn nên có kiến thức về kế toán tài chính, bạn mới quản lý nhân viên kế toán, họ giúp bạn đạt hiệu quả trong kinh doanh. Tất cả các khoản thu chi đều thể hiện qua báo cáo tài chính và bạn phải hiểu về nó.

Trong doanh nghiệp được chia thành 2 nhóm, nhà quản trị và kế toán. Nhà quản trị, có nhiệm vụ lập kế hoạch (trong đó bắt buộc phải có kế hoạch về ngân sách), thực hiện kế hoạch và quản trị tiến độ kế hoạch. Kế toán, lập kế hoạch ngân sách, báo cáo tài chính.

Công việc của nhà quản trị, có trách nhiệm thực hiện kế hoạch đó như mua bán, trả lương nhân viên,… Tất cả việc thu chi đều được kế toán ghi chép thông qua chứng từ gốc gồm hóa đơn, phiếu thu – chi… Kế toán sẽ là người sản xuất ra báo cáo tài chính. Trong báo cáo tài chính có 3 loại, cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và luân chuyển tiền tệ. Báo cáo này sẽ chuyển đến ban quản trị để kiểm tra. Chính điều này, đòi hỏi người quản trị phải biết đọc báo cáo tài chính để nắm bắt tình hình kinh doanh của công ty, cũng như các khoản chi không hợp lý để đưa ra quyết định điều chỉnh kịp thời.

Chủ đề "Quản lý năng suất chất lượng doanh nghiệp trong hoạt động tài chính kế toán và tài chính thuế doanh nghiệp" gồm 8 chuyên đề, giúp bạn hiểu về tình hình tài chính, đo lường mức độ hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp…

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu phổ biến kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn.