(028)3.825.8857

MÔ HÌNH GROW – GIÚP NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TỐT HƠN

30-07-2021

Mô hình GROW, là một trong những mô hình kèm cặp nhân viên, giúp họ cải thiện bản thân, làm việc hiệu quả đạt chỉ tiêu đề ra.

Theo ông Phan Thanh Bình, giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn Trí tuệ Việt, GROW là chữ viết tắt của 4 từ: Goal (xác định mục tiêu), Reality (nêu thực tế đang diễn ra), Option (nêu các phương án) và Way forward (thức đẩy hành động). Đây là mô hình kèm cặp nhân viên dựa trên thực tế công việc đang diễn ra.

Ví dụ một tình huống thực tế: Hồng là một nhân viên kinh doanh, làm việc tại chi nhánh của bạn được 8 tháng. Cùng làm việc với Hồng là Phương, một nhân viên khá năng động và nhạy bén trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.

Tuy nhiên, Phương tháng nào cũng vượt chỉ tiêu, nhưng Hồng chỉ tiêu không ổn định, hiếm khi đạt và phần lớn đều thấp hơn chỉ tiêu ở mức 10%-20%. Hồng là nhân viên làm việc cẩn thận, không mắc lỗi và khá nghiêm túc trong vấn đề giờ giấc. Vì vậy, bạn không thể cho Hồng thôi việc. Bạn muốn cải thiện tình trạng làm việc của Hồng tốt hơn? Mô hình GROW sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Bước 1, Goal – xác định mục tiêu, đối với trường hợp của Hồng. Trước hết, chúng ta có buổi họp cả phòng, với mục tiêu là cải thiện doanh số của Hồng. Giúp Hồng nhìn nhận vấn đề và xác định chỉ tiêu cần đạt được trong tháng này của phòng, nếu Hồng không đạt mục tiêu sẽ gây ảnh hưởng đến nhân viên toàn phòng, từ đó Hồng có trách nhiệm, nỗ lực và phát triển bản thân.

Bước 2, Reality - nêu thực tế đang diễn ra, đưa ra nhận xét về các chỉ tiêu Hồng chưa đạt được cũng như năng suất làm việc trong thời gian qua. Đặt câu hỏi với Hồng, tại sao không đạt chỉ tiêu? Để Hồng trình bày lý do mà Hồng đang gặp khó khăn (cá nhân, gia đình, công việc…), gây ảnh hưởng đến công việc? Câu hỏi kế tiếp, sắp tới Hồng có phương án nào để cải thiện tình trạng này và nếu tình trạng khó khăn đó được khắc phục, hiệu quả đạt được như thế nào? Nhằm xác định Hồng có tích cực muốn cải thiện công việc tốt hơn hay không!

Bước 3, Option - nêu các phương án, yêu cầu Hồng đưa ra các giải pháp để đạt chỉ tiêu được giao trong tháng. Xem xét giải pháp nào khả thi, mọi người cùng thảo luận và đồng thuận để Hồng thực hiện. Trong trường hợp Hồng không tìm ra giải pháp, cần thảo luận thêm để giúp Hồng tìm ra phương án. Lưu ý, trong quá trình thảo luận, nên đặt câu hỏi để Hồng tự tìm giải pháp. Nếu Hồng vẫn không tìm được giải pháp khắc phục, bạn mới đưa ra giải pháp cho Hồng. Đồng nghĩa, ở bước 3 nhân viên trong phòng phải thảo luận cho đến khi nào Hồng tìm ra giải pháp khả thi nhất, mang lại hiệu quả đạt chỉ tiêu đề ra, giúp Hồng thực hiện nó.

Bước 4, Way forward - thúc đẩy hành động, sau khi tìm ra giải pháp, chốt phương án và làm biên bản kế hoạch triển khai thực hiện. Lưu ý 3 điều, khi nào thực hiện giải pháp và trong quá trình thực hiện gặp phải vướng mắc gì, Hồng cần thông báo ngay để tìm sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Đồng thời lập kế hoạch theo dõi để kịp thời điều chỉnh khi cần.

Khung thời gian cho mô hình GROW: 20% dành cho mục tiêu và thực tế, 60% các phương án lựa chọn và 20% thúc đẩy hành động.

Bạn có nhân viên làm việc chăm chỉ, cẩn thận nhưng hiệu quả năng suất chưa đạt. Hãy tham gia chủ đề “Kỹ năng huấn luyện và đào tạo nhân viên”, gồm 13 chuyên đề, trong đó có nhiều mô hình kèm cặp nhân viên, giúp nhân viên cải thiện bản thân, làm việc đạt năng suất hơn.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu phổ biến kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn