(028)3.825.8857

4 Bước để thành lập doanh nghiệp

19-07-2021

Bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp nhưng chưa nắm rõ các thủ tục pháp lý? Bạn cần làm gì? Chia sẻ của ông Lâm Tuấn Minh, CEO LP Investment & Consulting, thành viên tổ hợp LP Group, sẽ giúp bạn.

Các bước cơ bản, cần làm thành lập doanh nghiệp, thông qua 4 bước: chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, nhân viên kiểm tra tính hợp lệ và nhận kết quả.

Chuẩn bị hồ sơ

Đối với doanh nghiệp tư nhân, cần chuẩn bị giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu). Lưu ý, các bản sao phải còn hiệu lực.

Đối với Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên hay Công ty cổ phần hợp doanh, về cơ bản hồ sơ các loại công ty này đều giống nhau, gồm: giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); điều lệ công ty; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu;

Trường hợp nếu chủ sở hữu là tổ chức, lưu ý cần thêm danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân; quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy tờ tương đương khác/điều lệ hoặc tài liệu tương đương; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu cần thiết); văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người đại diện theo ủy quyền.

Nộp hồ sơ

Sau khi tập hợp hồ sơ đầy đủ, tiến hành nộp hồ sơ. Hiện tại có 3 phương án nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: đăng ký truyền thống (hồ sơ giấy); qua tài khoản đăng ký kinh doanh và qua chữ ký số công cộng.

Đối với nộp hồ sơ giấy, bạn theo trình tự: 1) Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; 2) Hoàn tất nộp phí, lệ phí theo quy định;  3) Nhận giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ;  4) Phòng đăng ký kinh doanh số hóa hồ sơ hợp lệ lên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và 5) Tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký nhận qua đường bưu điện.

Cách thức đăng ký qua tài khoản đăng ký kinh doanh, bạn thực hiện các bước: 1) Kê khai thông tin tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh; 2) Kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; 3) Nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; 4) Khi hồ sơ đã hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp; 5) Phòng đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 6) Nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo giấy biên nhận, hoàn tất nghĩa vụ về phí, lệ phí nhà nước và 7) Phòng đăng ký kinh doanh đối chiếu trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cách thức đăng ký qua chữ số công cộng, gồm các bước: 1) Kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; 2) Nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và hoàn tất các thủ tục về phí, lệ phí nhà nước; 3) Khi hồ sơ đã hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp và 4) Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp.

Tùy vào điều kiện của doanh nghiệp, bạn chọn cách thức nộp hồ sơ phù hợp và hiệu quả với doanh nghiệp mình. Thông thường, sau khi hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ hợp lệ, sau 3 ngày làm việc sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp nhưng chưa nắm các thủ tục pháp lý. Hãy tham gia chủ đề “Kiến thức về pháp lý khi thành lập và vận hành doanh nghiệp”.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu phổ biến kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn