(028)3.825.8857

Phát triển nhân viên cùng với sự phát triển doanh nghiệp

01-07-2021

Một nhà quản lý giỏi có khả năng đưa ra những kế hoạch, chiến lược kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn của doanh nghiệp đồng thời bố trí nhân sự hợp lý sẽ giúp nhân viên phát huy tối đa khả năng bản thân, mang lại hiệu quả như mong muốn cho doanh nghiệp.

Theo ông Phan Thanh Bình – Giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn Trí tuệ Việt, phát triển nghề nghiệp là quá trình phát triển năng lực của các cá nhân trong tổ chức phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp. Đây là quá trình định hướng kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai của các cá nhân phù hợp với nhu cầu tổ chức. 

Tuy nhiên, quá trình này còn nhiều thách thức như mâu thuẫn giữa nhu cầu của tổ chức với khả năng, nhu cầu cá nhân. Chẳng hạn, chủ doanh nghiệp muốn phát triển theo hướng A, trong khi nhân viên lại muốn phát triển theo hướng B. Vậy ai có trách nhiệm làm việc này? Nhấn mạnh ở mức nào phù hợp? Thỏa mãn nhu cầu đa dạng lực lượng lao động như thế nào?

Chương trình học này, sẽ giúp các doanh nghiệp định hướng được qui trình phát triển nghề nghiệp một cách bài bản, logic theo từng giai đoạn như giai đoạn đánh giá nghề nghiệp, giai đoạn định hướng nghề nghiệp và giai đoạn phát triển nghề nghiệp. Mỗi giai đoạn, giảng viên sẽ hướng dẫn học viên các chương trình hành động cụ thể. Để từ đó, có hướng đi đúng và những điều cần làm trong việc phát triển nhân viên cho tổ chức doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, vấn đề phát triển đội ngũ quản lý đối với công ty lớn cũng được đề cập trong chương trình học. Vì đây là quá trình cung cấp các cơ hội học tập một cách liên tục cho cán bộ quản lý nhằm nâng cao các kỹ năng quản lý của họ trong khuôn khổ tổ chức. Đăng ký học tại trang web trên, bạn sẽ có thêm kiến thức để vận dụng vào thực tế doanh nghiệp và giúp phát triển doanh nghiệp của mình ngày càng vững mạnh.

“Phát triển nhân viên trong doanh nghiệp” là một trong những học phần của chương trình phổ biến kiến thức “Kỹ năng huấn luyện và đào tạo nhân viên”.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu phổ biến kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn