(028)3.825.8857

Quản lý tốt dòng tiền trong kinh doanh - quyết định sống còn của cả một Startup

01-07-2021

Quản trị dòng tiền một cách hiệu quả là yêu cầu rất bức thiết, quyết định trực tiếp đến sự sống còn của cả một Startup. Quản trị dòng tiền  là hoạt động hoạch định và tổ chức điều khiển để cân đối dòng tiền ra, vào theo yêu cầu hoạt động của Startupnhằm tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp.

Làm sao để quản lý tốt dòng tiền trong kinh doanh?

Tiền mặt được xem là tối thượng khi nói đến việc quản lý tài chính của một Startup. Sự chậm trễ giữa khoảng thời gian bạn phải trả tiền cho nhà cung cấp và tiền lương nhân viên so với khoảng thời gian mà nguồn tiền bạn phải thu về từ khách hàng là cả một vấn đề, và giải pháp cho vấn đề này là việc quản lý dòng tiền.

Hiểu một cách đơn giản nhất, quản lý dòng tiền có nghĩa là trì hoãn việc chi tiêu tiền mặt càng lâu càng tốt trong khi huy động bất cứ khoản tiền người khác nợ bạn, trả cho bạn càng nhanh càng tốt. 4 bước để quản lí tốt gồm: 1)Đo lường dòng tiền, 2)Cải thiện khoản thu, 3)Quản lý những khoản phải trả, 4)Vượt qua sự thâm hụt

Phương pháp lập kế hoạch dòng tiền

Lập kế hoạch dòng tiền là việc dự kiến trước dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp phát sinh trong một thời kì nhất định trong tương lai nhằm xác định số tiền thừa, thiếu và đưa ra những biện pháp nhằm tạo ra sự cân bằng thu, chi bằng tiền của doanh nghiệp.

Khi lập kế hoạch dòng tiền cần lưu ý những điều sau:

Bao quát và dự kiến toàn bộ các khoản tiền doanh nghiệp có thể thu được trong kỳ. Nói cách khác là dự đoán đầy đủ được dòng tiền vào và các khoản tiền cần chi tiêu trong kỳ. Cần phân biệt giữa doanh thu vào và dòng tiền vào, giữa chi phí và dòng tiền ra.

 Dự kiến về thời điểm nhận được các khoản thu bằng tiền và thời điểm phát sinh các khoản chi tiêu bằng tiền.

 Với các bước lập kế hoạch dòng tiền trên, người dự báo phải nắm chắc được kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp, chính sách bán chịu, chính sách mua chịu, chính sách chiết khấu thanh toán, chính sách đầu tư, chính sách vay nợ, chính sách tín dụng phương thức trả nợ và chính sách phân phối lợi nhuận…

3 nguyên tắc vàng giúp các nhà khởi nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả:

-        Chọn đúng khách hàng và đối tác

-        Tối ưu quy trình quản lý hàng hóa thành phẩm và hàng tồn kho để giải phóng dòng tiền

-        Dự báo dòng tiền một cách chính xác

Nguyên nhân dẫn đến thất bại của nhiều Startup trong quản lý dòng tiền

Chuyên gia tài chính cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất khiến các Startup thất bại đó là hết vốn. Để đạt đến thành công Startup cần duy trì nguồn vốn để cầm cự qua giai đoạn khởi nghiệp, mà muốn duy trì nguồn vốn thì nên hoạch định dòng tiền cụ thể cho từng giai đoạn.

Hay nói một cách khác, một Startup cần có Giám đốc Tài chính dự báo những gì sắp xảy ra để có sự chuẩn bị trước. Giai đoạn khởi nghiệp, doanh nghiệp chắn chắn sẽ chi tiêu rất nhiều nhưng thu vào không bao nhiêu nên cần có sự tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo trường vốn đến lúc có lời. Ngoài ra, người điều hành vẫn cần người quản lý tài chính để kìm hãm, không chi tiêu quá đà.

Starup muốn quản lý tốt dòng tiền trong kinh doanh, hãy tham gia chương trình học “Quản lý ngân sách và Cấu trúc tài chính dành cho SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) và Startup(khởi nghiệp đổi mới sáng tạo)”, gồm 7 chuyên đề của do TS.  Nguyễn Tấn Bình -chia sẻ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright đảm nhiệm.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu phổ biến kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn