(028)3.825.8857

Sự khác biệt của tư duy truyền thống và tư duy LEAN

14-11-2022

Thế giới vừa trải qua đại dịch Co-vid 19 và hiện nay là những ảnh hưởng bởi tác động của nền kinh tế toàn cầu. Trước bối cảnh đó, không ít doanh nghiệp đang phải nhìn nhận và định hình lại chiến lược kinh doanh để kịp thời ứng phó với những diễn biến của thị trường trong nước cũng như thế giới. Tư duy LEAN và tư duy truyền thống là hai hướng tư duy sẽ khơi gợi cho doanh nghiệp tìm được hướng đi đúng cho doanh nghiệp của mình.

Tư duy tinh gọn (tiếng Anh: Lean Thinking) là mô hình tập trung vào việc loại bỏ lãng phí và không hiệu quả, được định nghĩa là bất cứ thứ gì không cần thiết cho sản xuất một sản phẩm hay dịch vụ.

Chúng ta có thể tóm tắt sự khác nhau giữa tư duy truyền thống và tư duy tinh gọn LEAN theo một số khía cạnh như sau:

  1. Xác định giá trị theo quan điểm của khách hàng

Tư duy tinh gọn LEAN xác định giá trị theo những gì mà khách hàng mong muốn và những gì mà khách hàng sẵn sàng trả tiền. Trong khi đó, tư duy truyền thống xác định giá trị theo những gì mà doanh nghiệp có thể đáp ứng, phục vụ cho khách hàng.

  1. Xác định dòng giá trị

Theo tư duy LEAN, doanh nghiệp xác định tất cả các bước trong dòng giá trị cho từng sản phẩm và loại bỏ các bước không tạo ra giá trị cho khách hàng. Theo đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện cải thiện hệ thống và cải tiến các quy trình hiện tại. Trong khi đó, tư duy truyền thống sẽ tập trung cải thiện hệ thống và loại bỏ tất cả các loại chất thải trong quy trình.

  1. Thiết lập dòng chảy quá trình

Khi điều hành doanh nghiệp theo tư duy tinh gọn, các doanh nghiệp sẽ thực hiện các bước tạo ra giá trị gia tăng, trình tự, chặt chẽ, liên tục, không tắc nghẽn với một lịch trình rất linh hoạt. Tư duy truyền thống sẽ triển khai các hoạt động với một lịch trình chặt chẽ. Và do vậy, theo tư duy LEAN thì doanh nghiệp cần tập trung vào việc xây dựng các quy trình được kiểm tra lỗi (để một người không thể mắc lỗi hoặc rất khó để mắc lỗi) và luôn tìm cách cải thiện quy trình, xem tổ chức như một chuỗi các quá trình có liên quan với nhau, có thể và cần được cải thiện. Tư duy truyền thống chủ yếu tập trung vào rèn luyện và dựa vào mọi người để không mắc sai lầm và nếu một quy trình đang hoạt động, đừng sửa nó.

  1. Xây dựng hệ thống kéo (từ nhu cầu của khách hàng)

Với tư duy tinh gọn LEAN, doanh nghiệp chỉ đáp ứng những gì khách hàng yêu cầu, thực hiện đúng số lượng khách hàng mong muốn và đúng chất lượng mà khách hàng đề ra, thực hiện giao hàng đúng thời điểm khách hàng chỉ định. Do vậy mà sản lượng được thúc đẩy bởi nhu cầu của khách hàng. Các mặt hàng chỉ được sản xuất khi có đơn đặt hàng, sản xuất theo lô nhỏ và chất lượng thích hợp. Tư duy truyền thống sản lượng được thúc đẩy bởi dự báo bán hàng (nghĩa là nó đề cập đến một hệ thống đẩy), doanh nghiệp triển khai sản xuất theo lô lớn và tiến hành kiểm tra chất lượng.

  1. Hướng tới sự hoàn hảo

Doanh nghiệp vận hành theo tư duy tinh gọn LEAN sẽ luôn không ngừng hoàn thiện các qui trình, bước thực hiện công việc, loại bỏ lãng phí được phát hiện thêm. Song song đó là thực hiện xây dựng văn hóa cải tiến liên tục và khuyến khích sự tham gia của tất cả nhân viên. Tất cả các thành viên đều thực hiện cùng một nhiệm vụ theo cách giống như nhau cho đến khi phát hiện ra các cách tốt hơn, sau đó mọi người thực hiện theo cách mới và cải tiến. Các thành viên trong mọi bộ phận, phòng ban đều được trao quyền, được đào tạo về các nguyên tắc của tinh gọn và được khuyến khích tìm cách cải tiến quy trình. Xem tổ chức như một chuỗi các quá trình có liên quan với nhau, có thể và cần được cải thiện. Các vấn đề thường được coi là cơ hội để cải thiện thông qua phân tích nguyên nhân gốc rễ. Tư duy truyền thống vấn đề chỉ được doanh nghiệp xem như vấn đề và quản lý là động lực chính của sự thay đổi. Tư duy hệ thống (xem xét toàn bộ tổ chức). Tư duy truyền thống thường bỏ qua hoặc không nhìn thấy cơ hội cải tiến to lớn.

Chủ đề Năng suất chất lượng do các chuyên gia chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về năng suất chất lượng để áp dụng vào cuộc sống và công việc của mỗi cá nhân, tổ chức.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu bổ sung kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn.