(028)3.825.8857

6 nguyên tắc chính của LEAN

11-11-2022

LEAN là một triết lý kinh doanh dựa vào việc xác định giá trị theo những gì mà khách hàng mong muốn và những gì mà khách hàng sẵn sàng trả tiền, làm hài lòng khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo đúng mức mà khách hàng yêu cầu (đủ về mặt chất lượng, số lượng, không quá mức, quá thừa so với yêu cầu). LEAN liên quan trực tiếp đến sản xuất và quy trình và nó cũng có nguồn gốc từ sản xuất. Ngày nay LEAN được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề cả sản xuất và dịch vụ và khởi nghiệp tinh gọn (Lean Startup).

 1. Nhận thức và loại bỏ sự lãng phí

Đây là nguyên tắc đầu tiên của sản xuất tinh gọn LEAN. Theo đó, doanh nghiệp cần rà soát để nhận diện trong tất cả các hoạt động, hoạt động nào không tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm cuối cùng thì doanh nghiệp cần tìm cách loại bỏ. Với triết lý LEAN là tạo ra những gì khách hàng mong muốn và khách hàng sẵn sàng trả tiền, do vậy doanh nghiệp cần rà soát quá trình tạo ra sản phẩm như việc tiêu thụ tài nguyên, nguyên nhiên liệu đã phù hợp với mức mà thực tế khách hàng cần, khách hàng sẵn sàng trả tiền chưa. Triết lý này giúp cho mọi thành viên trong tổ chức dù ở cấp bậc nào đều cùng nhau nhìn nhận và tìm cách để xác định và loại bỏ bất kỳ lãng phí nào không đóng góp cho giá trị của sản phẩm. Qua đó, tổ chức liên tục tìm kiếm những cơ hội để giảm thiểu lãng phí trong sản xuất, kinh doanh.

2. Chuẩn hóa qui trình

Mỗi doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ đều có một chuỗi các bước/ quy trình/ trình tự tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Để đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất diễn ra nhịp nhàng, hợp lý cũng như loại bỏ sự khác biệt trong cách thực hiện công việc giữa các công nhân, doanh nghiệp nên thiết lập các hướng dẫn chi tiết cho sản xuất: nội dung, trình tự thao tác, thời gian, kết quả. Bởi việc sản xuất này sẽ liên quan đến nhiều bộ phận, từ khâu mua nguyên vật liệu đầu vào đến khâu vận hành sản xuất, kiểm tra chất lượng, số lượng, đóng gói và giao cho khách hàng…Việc thiết lập các hướng dẫn chi tiết sẽ góp phần giúp phát hiện các lãng phí và những hoạt động không tạo ra giá trị

3. Qui trình liên tục

Khi đã thiết lập các hướng dẫn chi tiết cho sản xuất: nội dung, trình tự thao tác, thời gian, kết quả cho từng sản phẩm, dịch vụ cụ thể, các lãng phí sẽ được nhận diện và loại bỏ khỏi quá trình sản xuất. Đồng thời việc sản xuất sẽ là trở thành dòng chảy liên tục, không bị ùn tắc hay gián đoạn ở bất kỳ khâu nào, bộ phận nào. Bên cạnh đó, cùng với quá trình áp dụng các trang thiết bị thay thế cho các công đoạn thủ công, doanh nghiệp cũng cần lưu ý để sự kết hợp giữa các giai đoạn thủ công và thao tác của các thiết bị được trơn tru, hợp lý, không đi lòng vòng, quay lại hay chờ đợi.

4. Sản xuất PULL (Just In Time)

Với nguyên tắc này, doanh nghiệp chỉ sản xuất khi có yêu cầu. Mỗi công đoạn sản xuất đều được “kéo” bởi công đoạn sau, lệnh sản xuất bắt đầu từ khâu sau, sản xuất đúng chủng loại, đúng số lượng, đúng chất lượng. Với nguyên tắc sản xuất “kéo” này sẽ giúp doanh nghiệp loại bỏ được tồn kho không cần thiết của bán thành phẩm giữa các công đoạn sản xuất. Qua đó giảm được đáng kể các lỗi sai và lãng phí.

5. Chất lượng từ gốc

Triết lý của LEAN là kiểm soát chất lượng từ gốc, tức là loại trừ phế phẩm từ gốc. Do vậy mỗi công nhân được xem như là một KCS trên chuyền. Điều này giúp cho việc kiểm soát chất lượng được chặt chẽ và sản phẩm xuất ra luôn đảm bảo chất lượng.

6. Cải tiến liên tục

Đây là nguyên tắc liên tục cải tiến, không ngừng loại bỏ lãng phí khi phát hiện ra chúng. Theo đó, bất kỳ công đoạn, bộ phận nào cũng đều được hướng dẫn để tham gia nâng cao nhận thức, từ đó nhận diện các lãng phí và đề xuất các giải pháp cải tiến. Quy trình này sẽ được lặp đi lặp lại thường xuyên liên tục không chỉ ở một khâu, một sản phẩm mà ở tất cả mọi khâu, mọi dây chuyền, mọi sản phẩm.

6 nguyên tắc quản trị tinh gọn trên giúp cho các doanh nghiệp có thể nhận diện và tìm ra giải pháp cải tiến, duy trì tính cạnh tranh, tăng giá trị cho khách hàng, giảm lãng phí và tăng lợi nhuận.

Chủ đề Năng suất chất lượng do các chuyên gia chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về năng suất chất lượng để áp dụng vào cuộc sống và công việc của mỗi cá nhân, tổ chức.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu bổ sung kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn.