(028)3.825.8857

TẬP HUẤN VỀ ĐO LƯỜNG HIỆU CHUẨN TRONG DOANH NGHIỆP

14-10-2022

Đo lường, hiệu chuẩn là khâu rất quan trọng trong sản xuất hàng hóa nhằm xác định, đánh giá tính năng và chất lượng của sản phẩm. Hoạt động này cho phép xem xét các sản phẩm có tuân thủ các yêu cầu theo quy định và các tiêu chuẩn trong ngành hay không đồng thời xác định rõ lợi ích mà sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng hoặc so với các sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng nhằm giúp doanh nghiệp xác định được sản phẩm này sẽ bị tác động như thế nào trong điều kiện sử dụng bình thường hoặc dưới tác động của các yếu tố môi trường;… Nhờ đó, giúp các doanh nghiệp đánh giá sự đồng nhất của sản phẩm về hình thức và tính năng so với dự kiến để có các cải tiến phù hợp, cũng như giúp doanh nghiệp quản lý được những rủi ro và bảo vệ thương hiệu.

Nhằm làm rõ những khái niệm cơ bản trong đo lường cũng như chia sẻ về các quy định trong cách ghi giá trị đo và đơn vị đo và kỹ thuật xác nhận giá trị sử dụng phương pháp trong giá trị hiệu chuẩn, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (SMEQ) tổ chức buổi huấn luyện về ĐO LƯỜNG, HIỆU CHUẨN với các thông tin như sau:

Thời gian: 8g00-11g00, thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp lầu 2, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Link đăng ký: https://bom.so/3JUVhL . Hạn chót đăng ký 17.10.2022.

Chương trình được huấn luyện bởi thạc sỹ Nguyễn Đăng Huy. Ông có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện đo lường, hiệu chuẩn. Ông là giảng viên được Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định huấn luyện kiểm định viên đo lường. Ông cũng là chuyên gia đánh giá kỹ thuật uy tín. Chương trình huấn luyện được tổ chức hoàn toàn miễn phí với hình thức trực tiếp, trực tuyến qua Google Meet.

 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đồng bộ trên cơ sở 3 trụ cột chính là Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá và Luật Đo lường với đầy đủ các Nghị định và Thông tư. Việc này đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hoạt động đảm bảo đo lường ngày càng phát triển theo chiều sâu, với hạ tầng kỹ thuật là hệ chuẩn đo lường quốc gia và hệ thống các tổ chức thực hiện dịch vụ kỹ thuật. Hệ thống chuẩn Đo lường Quốc gia đã có 22 chuẩn đo lường quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt trong đó đã có 33 phép đo (CMCs/CIPM) của Việt Nam được Tổ chức Đo lường Quốc tế công nhận đã thể hiện năng lực khoa học của Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước được thuận lợi.

Trong những năm qua, SMEQ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng cải tiến hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện đúng chức năng của đơn vị sự nghiệp công lập trong việc phục vụ hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng và an toàn bức xạ, hạt nhân đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đồng thời giúp bảo vệ môi trường, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự trong sản xuất, kinh doanh.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu bổ sung kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn.