Tổng quan các chủ đề

    ** Anh/chị đã xem video nào vui lòng đánh dấu vào mục “Đã xem” để hệ thống có thể giới thiệu các nội dung phù hợp với anh/chị
  • Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

    Bà Nguyễn Phương Thảo - Phó chủ tịch Câu lạc bộ Chuyển đổi số Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, founder công ty công nghệ Xtechs, chia sẻ một số nội dung xoay quanh chủ đề Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. 


  • Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực

    Bà Nguyễn Phương Thảo - Phó chủ tịch Câu lạc bộ Chuyển đổi số Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, founder công ty công nghệ Xtechs, chia sẻ một số nội dung xoay quanh chủ đề Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực.


Ghi danh (Người xem)