Tổng quan các chủ đề

  ** Anh/chị đã xem video nào vui lòng đánh dấu vào mục “Đã xem” để hệ thống có thể giới thiệu các nội dung phù hợp với anh/chị
 • 1. Khái niệm cơ bản trong đo lường

  Đo lường, hiệu chuẩn là khâu rất quan trọng trong sản xuất hàng hóa nhằm xác định, đánh giá tính năng và chất lượng của sản phẩm. Hoạt động này cho phép xem xét các sản phẩm có tuân thủ các yêu cầu theo quy định và các tiêu chuẩn trong ngành hay không đồng thời xác định rõ lợi ích mà sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng hoặc so với các sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng nhằm giúp doanh nghiệp xác định được sản phẩm này sẽ bị tác động như thế nào trong điều kiện sử dụng bình thường hoặc dưới tác động của các yếu tố môi trường;… Nhờ đó, giúp các doanh nghiệp đánh giá sự đồng nhất của sản phẩm về hình thức và tính năng so với dự kiến để có các cải tiến phù hợp, cũng như giúp doanh nghiệp quản lý được những rủi ro và bảo vệ thương hiệu.


 • 2. Quy định trong cách ghi giá trị đo và đơn vị đo

  Hoạt động đảm bảo đo lường ngày càng phát triển theo chiều sâu, với hạ tầng kỹ thuật là hệ chuẩn đo lường quốc gia và hệ thống các tổ chức thực hiện dịch vụ kỹ thuật. Hệ thống chuẩn Đo lường Quốc gia đã có 22 chuẩn đo lường quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt trong đó đã có 33 phép đo (CMCs/CIPM) của Việt Nam được Tổ chức Đo lường Quốc tế công nhận đã thể hiện năng lực khoa học của Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước được thuận lợi.


 • 3. Kỹ thuật xác nhận giá trị sử dụng phương pháp trong lĩnh vực hiệu chuẩn

  Trong những năm qua, SMEQ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng cải tiến hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện đúng chức năng của đơn vị sự nghiệp công lập trong việc phục vụ hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng và an toàn bức xạ, hạt nhân đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đồng thời giúp bảo vệ môi trường, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự trong sản xuất, kinh doanh.


Ghi danh (Người xem)