Topic outline

  ** Anh/chị đã xem video nào vui lòng đánh dấu vào mục “Đã xem” để hệ thống có thể giới thiệu các nội dung phù hợp với anh/chị
 • 1. Đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức

  Đổi mới sáng tạo trong khu vực công đang là yêu cầu hết sức thiết thực đối với công chức, viên chức nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời giúp giải quyết các thách thức xã hội. 

  Báo cáo viên: Tiến sĩ. Nguyễn Việt Dũng 

  Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM


 • 2. Đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên

  Vai trò xung kích của Đoàn viên thanh niên cũng cần được phát huy trong hoạt động xây dựng các mô hình sáng tạo nhằm rèn luyện năng lực phản xạ, suy nghĩ những hướng đi đổi mới sáng tạo để giải quyết vấn đề, cũng như phát huy tính chủ động trong chia sẻ, học tập lẫn nhau ở thanh niên.

  Báo cáo viên: Tiến sĩ. Nguyễn Việt Dũng 

  Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM


Self enrolment (Student)