Course Image Kỹ năng huấn luyện và đào tạo nhân viên

Kỹ năng huấn luyện và đào tạo nhân viên

Người trình bày:
Ông Phan Thanh Bình –Giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn Trí tuệ Việt. Giảng Viên Đào Tạo - Chương trình MPDF – IFC – World Bank

Gồm 13 chuyên đề

Course Image 10 chiến lược quan trọng xây dựng thị trường Kinh doanh

10 chiến lược quan trọng xây dựng thị trường Kinh doanh

Người trình bày
Chuyên gia Thương hiệu Võ Văn Quang có trên 20 năm kinh nghiệm marketing quốc tế và tại Việt Nam.

Gồm 10 chuyên đề

Course Image Phát triển hệ thống kỹ năng bổ trợ trong công việc để cải tiến liên tục chất lượng nguồn lao động cho DN

Phát triển hệ thống kỹ năng bổ trợ trong công việc để cải tiến liên tục chất lượng nguồn lao động cho DN

Người trình bày:

 Bà Nhàn Katherine - Thành viên hội đồng chuyên gia Học viện đào tạo Quốc tế Smart Way; Nhà huấn luyện Quốc tế về bán hàng và lãnh đạo

Gồm 13 chuyên đề