Course Image Quản lý ngân sách và Cấu trúc tài chính dành cho SMEs, Startup

Quản lý ngân sách và Cấu trúc tài chính dành cho SMEs, Startup

Người trình bày:
Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình là Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI). Ông hiện là giảng viên thỉnh giảng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Gồm 7 chuyên đề

Course Image Kiến thức về pháp lý khi thành lập và vận hành doanh nghiệp

Kiến thức về pháp lý khi thành lập và vận hành doanh nghiệp

Người trình bày:
Bà Đinh Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty An Luật
Ông Lâm Tuấn Minh - CEO LP Investment & Consulting, Thành Viên Tổ Hợp LP Group

Gồm 9 chuyên đề

Course Image Kiến thức nền tảng để bắt đầu một startup

Kiến thức nền tảng để bắt đầu một startup

Người trình bày:
Ông Trần Vũ Nguyên, PCT HĐ Cố vấn SIHUB, PCT Quỹ đầu tư Flying Fish; Ông Phan Đình Tuấn Anh, Founder Angel4us, nhà đầu tư thiên thần; Bà Đinh Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty An Luật; Ông Nguyễn Việt Đức, CEO Innovation Capital Management (ICM)

Gồm 5 chuyên đề

Course Image Quản trị năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo trong hoạt động truyền thông Marketing và quản lý dự án tại DN

Quản trị năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo trong hoạt động truyền thông Marketing và quản lý dự án tại DN

Người trình bày: 

Ông Đặng Quốc Hưng – CEO LiveSPO Global; Thành viên hội đồng chuyên gia Học viện đào tạo Quốc tế Smart Way; Nhà huấn luyện Quốc tế về quản trị, marketing và kinh doanh

Gồm 9 chuyên đề