Course Image Đổi mới sáng tạo trong khu vực công

Đổi mới sáng tạo trong khu vực công

Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Gồm 2 clip 

Course Image Mô hình và tư duy sáng tạo trong kinh doanh

Mô hình và tư duy sáng tạo trong kinh doanh

Người trình bày

Ông Hồ Đức Hoàn - Founder & CEO Edu2review

Gồm 6 chuyên đề


Course Image Phương pháp tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp

Phương pháp tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp

Người trình bày:
Ông Phan Thanh Bình –Giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn Trí tuệ Việt
Ông Nguyễn Quốc Minh – Giám đốc Công ty CP Quốc tế Minh Quân

Gồm 7 chuyên đề

Course Image Đổi mới sáng tạo trong quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo trong quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

Người trình bày: 

Bà Nhàn Katherine - Thành viên hội đồng chuyên gia Học viện đào tạo Quốc tế Smart Way; Nhà huấn luyện Quốc tế về bán hàng và lãnh đạo

Gồm 12 chuyên đề

Course Image Bổ sung kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Bổ sung kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Người trình bày

Bà Bùi Thị Hương Giang - Giám đốc công ty ATGroup, Project manager của chương trình Tiếp cận thị trường và hợp tác – Vietnam Market Access Partnership Program (VMAP) giữa Phần Lan và Việt Nam

Gồm 14 chuyên đề