Course Image Mô hình chăn nuôi

Mô hình chăn nuôi

Gồm 18 chuyên đề

Đây là những mô hình nhằm giúp hộ nông dân nâng cao kiến thức, kỹ thuật trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng cho 1 số con vật như bò, dê, heo, gà, vịt, cút, cá

Course Image Mô hình trồng trọt

Mô hình trồng trọt

Gồm 23 chuyên đề

Đây là những kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng, hoa, nấm... nhằm giúp hộ nông dân nâng cao kiến thức và hiệu quả canh tác.