Course Image TECHFEST 2021, CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TECHFEST 2021, CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TECHFEST 2021, CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ  gồm các chương trình tập huấn

Course Image IAM - Quản trị Tài sản trí tuệ

IAM - Quản trị Tài sản trí tuệ

Quản trị Tài sản trí tuệ gồm 57 clip chuyên đề